Greppbyte för 79 kr per klubba greppat och klart!
Gäller utgående greppmodeller på Naturligtvis G&CC.
Kontakta Hasse på bokning@niblickgolf.se och boka tid för dina greppbyten.