Elever

Tillsammans hjälper vi dig att uppnå dina golfmål

Niblick Golf Academy bygger träningsåret kring en idé med 3 ben:

svINgLÄRNING 

  • Rörelseträning – för att få möjlighet att skapa de slag som behövs
  • Slagträning – för bättre bollträff och kontroll av bollflykten
  • Spelträning – med fokus på spelstrategi, fokus och mentala processer.
  • Tema Slagen handlar om målträning på övningsområde och Range. Fokus ligger på att lösa uppgiften dvs att få bollen så nära målet som möjligt. Vi tränar på förmågan att visualisera bollflykten och känna in svingen som skapar den bollflykten
  • Tema Rörelsen har fokus på kroppens rörelsemönster vid olika slag. Att träna inomhus underlättar för spelaren att fokusera på rörelsen eftersom det blir lättare att bortse från bollflykten när man inte ser den.
  • Tema Spelet handlar om hur spelaren, med den sving och den slagrepetoar som finns, får ut bästa möjliga resultat på banan. Här ligger fokus på spelstrategi och mentala färdigheter som att kontrollera tillstånd och fokusera på rätt saker under spelets gång. Helt enkelt att “träna sin inre caddie”.
  • PT-lektioner individuellt som höjer kvalitén på dina träningspass då varje övning och slag i passet är detaljplanerat.
  • Om du är nybörjare så gå till ”kontakta oss” och klicka där på länken om ”att börja spela golf”.